ACTUS KBT

Actus KBT erbjuder en kognitiv beteendeinriktad korttidsterapi som kallas Fokuserad ACT (FACT). Vårt synsätt är att förändring är möjlig direkt, här och nu. Redan under den första sessionen går det att ta ett steg i den riktning som är viktig för dig. Med endast 5 sessioner av Fokuserad ACT kan du åstadkomma meningsfulla och reella beteendeförändringar.

Vi har besöksadress i KBT Svealands lokaler på Skäpplandsgatan 1C i Örebro. Längre ner på sidan kan du läsa mer om hur vi arbetar. Vill du boka tid eller har frågor om något kontaktar du oss enklast via epost eller telefon.

ACT- Acceptance and Commitment Therapy

FACT är en förtätad korttidsvariant av ACT, Acceptance and Commitment Therapy. ACT är en form av KBT (Kognitiv Beteendeterapi) som handlar om att våga närma sig det som är viktigt i livet. När man kontinuerligt tar steg i sin värderade riktning kan man uppleva vitalitet och engagemang, men oavsett om vi har hittat vår kompassriktning i tillvaron eller inte gör det ibland ont att leva. Det kan vara jobbiga tankar och obehagliga känslor som tränger sig på och blir svåra att hantera och förhålla sig till.

Ett grundantagande inom FACT är att människor lider på grund av att de klamrar sig fast vid och överidentifierar sig med sitt problemlösande medvetande. Vi ägnar oss ofta för mycket åt analytiskt, självrannsakande, dömande och regelstyrt tänkande. Målet med behandlingen är därför att minska det problemlösande medvetandets dominans och öka individens förmåga att viljemässigt få kontakt med sitt visa medvetande där nuet och den större självupplevelsen får ta plats. FACT interventioner som att öva sig i att bli en observatör av sina egna privata upplevelser, att lära sig vara närvarande utan värdering eller kamp, att träna på att handla i linje med sina värderingar, handlar alla om olika sätt att hjälpa personen att komma i kontakt med sitt visa medvetande

Om det viktigaste i tillvaron har blivit att fly undan eller kämpa emot jobbiga tankar och känslor, vilket är vanligt vid hög stress och psykisk ohälsa som ångest och depressivitet, kan det vara svårt att fortsätta att röra sig i den riktning som är viktig. Om du fastnat i ett negativt mönster av icke ändamålsenligt handlande kan det vara läge att söka terapeutisk behandling. Några få samtal kan göra skillnad.

KORTTIDSTERAPI

VARFÖR KORTTIDSTERAPI? ”Den insikt och förståelse som klienter ofta får genom långa terapeutiska behandlingar kan mycket väl bli ett tveeggat svärd. Som vi ofta säger till våra klienter är en förståelse för hur man hamnade i problem inte nödvändigtvis samma sak som att man lyckas ta sig ur dem. Om insikten och förståelsen inte kombineras med meningsfulla och reella beteendeförändringar, har de ingen egentlig praktisk nytta”(”Fokuserad ACT” s. 37, Strosahl, Robinson, Gustavsson)

En korttidsterapi tar hänsyn till det faktum att det är krångligt för människor att avsätta tid för att gå i terapi. I takt med att vårt psykiska obehag minskar, vilket förhoppningsvis är fallet i en effektiv psykologisk behandling, så minskar också vår motivation till att fortsätta att avsätta tid för detta, ofta på ett dramatiskt sätt.

Att söka professionell hjälp för sitt psykiska mående kan vara ett stort steg för en del människor. Att ta ett sådant steg kan i sig påverka ens mående på ett påtagligt sätt. När man undersökt detta vetenskapligt visade det sig att 15% av alla som bestämt sig för att söka terapeutisk behandling upplevde en klinisk förbättring redan innan den första sessionen (Howard m.fl, 1986). Vidare finns det studier som visar att mellan 40- 45% av alla deprimerade klienter kommer uppleva plötsliga och stora förbättringar inom de första två till tre sessionerna av en behandling (Doane, Feeny & Zoeller, 2010; Tang m.fl.; 2007). Det finns också forskning som visar att många klienter avbryter sin behandling i förtid med eller utan samtycke från behandlaren. I en studie innehållande över 9000 terapiklienter hade en stor majoritet avslutat sin behandling vid den femte sessionen och det vanligaste antalet besök var bara ett (Brown & Jones, 2005).

Några viktiga slutsatser som bör dras av detta och som också är utgångspunkten i Fokuserad ACT är att när en klient väl söker hjälp så är det ett gynnsamt läge för att åstadkomma påtagliga och varaktiga förändringar av dennes livssituation. Det är då viktigt att förändringsarbetet kommer igång direkt och inte ägnas åt noggrann anamnestagning och utdragna kartläggnings och bedömningssamtal som ofta är fallet i den offentliga vården. Vidare måste terapimodellen vara anpassad efter det faktum att behandlare och klient har ett högst begränsat antal sessioner på sig att åstadkomma meningsfull förändring. (Fritt ur ”Fokuserad ACT” av Strosahl, Robinson, Gustavsson)

KONTAKT

Anders Holmström är Legitimerad Arbetsterapeut och kognitiv beteendeterapeut med över 10 års erfarenhet från psykiatrisk specialistvård.

Telefon: 0734-054302
E-Post: anders.holmstrom@actuskbt.se

Besöksadress:
KBT Svealand
Skäpplandsgatan 1C, 703 46 Örebro